หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA ร่วมประชุม Curtin University มหาวิทยาลัยประเทศออสเตรเลีย
SISA ร่วมประชุม Curtin University มหาวิทยาลัยประเทศออสเตรเลีย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-09-16 20:26:46

SISA ร่วมประชุม Curtin University มหาวิทยาลัยประเทศออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 62 เวลา 13.00-16.30 น. ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมทำความร่วมมือกับ Curtin University โดยมี ท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในที่ประชุม และได้รับเกียรติจาก Professor Kevin Fynn ,Director of Industry Engagement faculty of Science and Engineering, Professor Jeremy Kilburn Pro Vice Chancellor, Faculty of Science and Engineering, Curtin University และ ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร คณะกรรมการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อทำความร่วมมือกับ Curtin University ทางด้านวิชาการ เช่น หลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา