หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
SISA เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-05-14 11:59:20

SISA เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เมื่อวันที่ 18-20 มี.ค. 62 ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมลองบีชชะอา จ.เพชรบุรี (ภาพบรรยากาศการประชุมในวันแรก)

#SISA #SSRU #TCAS62 #Portfolio #Quota #โควต้า #รอบ2 #Dek62 #TCAS#เรียนภาพยนตร์ #เรียนวิทยาลัยการภาพยนตร์ #เรียนแอนิเมชั่น #เรียนออกแบบดิจิทัล #เรียนการตลาดดิจิทัล #เรียนอินเตอร์ #เรียนกลางทุ่ง #กลางทุ่งอินเตอร์ #เรียนสวนนัน #เด็กสวนนัน #ประกาศผลการรับสมัคร #ประกาศรายชื่อ #สมัครเรียน#Portfolio1 #รอบโควต้า #รอบรับตรงร่วมกัน #รอบAdmissions #รอบรับตรงอิสระ#รอบรับตรง
#รับสมัครนักศึกษา