หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอานวยการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2562
SISA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอานวยการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-03-13 11:20:42

SISA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอานวยการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2562

     เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 62 เวลา 13.00-16.30 น. ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ คณบดี และอาจารย์ศิริเดช ศิริสมบูรณ์ หัวหน้าสาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอานวยการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2562 โดยมี รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัยอธิการบดี เป็นประธาน ในที่ประชุม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน