หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “รูปแบบการดาเนินงานด้านกิจการนักศึกษา”
SISA เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “รูปแบบการดาเนินงานด้านกิจการนักศึกษา”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-05-29 13:04:37

SISA เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “รูปแบบการดาเนินงานด้านกิจการนักศึกษา”

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 13.00-15.00 น. วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง “รูปแบบการดาเนินงานด้านกิจการนักศึกษาตามกระบวนการปฏิบัติงานของกองพัฒนานักศึกษา” ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อ.บ้านนา จ.นครนายก