หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA จัดกิจกรรม “CINEMA TO GRAPHY&LIGHTING WORKSHOPS”
SISA จัดกิจกรรม “CINEMA TO GRAPHY&LIGHTING WORKSHOPS”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-09-24 18:46:53

SISA จัดกิจกรรม “CINEMA TO GRAPHY&LIGHTING WORKSHOPS”

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 62 เวลา 8.30-16.30 น. อาจารย์พิสณฑ์ สุวรรณภักดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ประจำสาขาศิลปะภาพยนตร์ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรม “CINEMA TO GRAPHY&LIGHTING WORKSHOPS” โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายและสาธิตการใช้อุปกรณ์กล้องให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี ณ ห้องสตูดิโอ 1 ชั้น 1