หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 4/2562
SISA ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 4/2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-09-24 18:56:22

SISA ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 4/2562

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ คณบดี และ อาจารย์ศิริเดช ศิริสมบูรณ์ หัวหน้าสาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 4/2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อร่วมรับฟังแผนการดำเนินงาน และความก้าวหน้าของการปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ชั้น 1