หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA ร่วมฟังบรรยาย “การพัฒนาและส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย”
SISA ร่วมฟังบรรยาย “การพัฒนาและส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-09-30 16:41:28

SISA ร่วมฟังบรรยาย “การพัฒนาและส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย”

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. อาจารย์ศิริเดช ศิริสมบูรณ์ หัวหน้าสาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล และ คุณนิชาภา อิทธิประเสริฐ หัวหน้าสานักงานวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เข้าร่วมรับฟังบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาและส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย” ณ ห้องประชุมช่อแก้วชั้น 5 อาคาร 31