หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA จัดกิจกรรมชิงธงและมอบสเลท รุ่นที่ 6
SISA จัดกิจกรรมชิงธงและมอบสเลท รุ่นที่ 6

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-03-13 11:19:49

SISA จัดกิจกรรมชิงธงและมอบสเลท รุ่นที่ 6

         เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 62 เวลา 13.00-17.00 น. วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ จัดกิจกรรมชิงธงและรับมอบสเลท รุ่นที่ 6 เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และวิทยาลัยฯ โดยมี อาจารย์ศิริเดช ศิริสมบูรณ์ หัวหน้าสาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมและมอบโอวาทให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งให้นักศึกษาได้ปฏิญาณตนเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ สานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องต่อไป