หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA เปิดสตูดิโอ Workshop การใช้อุปกรณ์
SISA เปิดสตูดิโอ Workshop การใช้อุปกรณ์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-03-13 11:19:42

SISA เปิดสตูดิโอ Workshop การใช้อุปกรณ์

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 62 เวลา 8.30-12.00 น. อาจารย์พิสณฑ์ สุวรรณภักดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เปิดห้องสตูดิโอจัดเซ็ทอุปกรณ์การถ่ายภาพยนตร์ พร้อมสาธิตการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการสร้างภาพยนตร์ ทดลองใช้อุปกรณ์ และสวมบทบาทการเป็นผู้กากับ ผู้ช่วยผู้กากับ และตาแหน่งต่างๆ ภายในกองถ่าย ในรายวิชา FPM2304 Cinematography for media ณ ห้องสตูดิโอ 2

#SISA62 #SISA #SSRU #TCAS62 #Portfolio #Quota #โควต้า#รอบ2 #Dek62 #TCAS #เรียนภาพยนตร์ #เรียนวิทยาลัยการภาพยนตร์ #เรียนแอนิเมชั่น #เรียนออกแบบดิจิทัล #เรียนการตลาดดิจิทัล #เรียนอินเตอร์ #เรียนกลางทุ่ง #กลางทุ่งอินเตอร์ #เรียนสวนนัน#เด็กสวนนัน #ประกาศผลการรับสมัคร #ประกาศรายชื่อ #สมัครเรียน#Portfolio1 #รอบโควต้า
#รับสมัครนักศึกษา #รายงานตัวนักศึกษา #Workshopกล้อง