หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวอาจารย์ > SISA มอบของขวัญและสวัสดีปีใหม่ รร.วัดพุทธธรรมรังษี อ.นครชัยศรี
SISA มอบของขวัญและสวัสดีปีใหม่ รร.วัดพุทธธรรมรังษี อ.นครชัยศรี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2018-12-25 11:37:03

SISA มอบของขวัญและสวัสดีปีใหม่ รร.วัดพุทธธรรมรังษี อ.นครชัยศรี

           เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. อาจารย์ศิริเดช ศิริสมบูรณ์ หัวหน้าสาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและ สื่อใหม่ มอบของขวัญและสวัสดีปีใหม่ให้กับโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2019


#SISA#SSRU#TCAS62#Portfolio#Dek62#TCAS#เรียนภาพยนตร์#เรียนวิทยาลัยการภาพยนตร์#เรียนแอนิเมชั่น#เรียนออกแบบดิจิทัล#เรียนการตลาดดิจิทัล#เรียนอินเตอร์#เรียนกลางทุ่ง#กลางทุ่งอินเตอร์#เรียนสวนนัน#เด็กสวนนัน#สวัสดีปีใหม่62#สวัสดีปีใหม่2019#โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี