หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวอาจารย์ > SISA เข้าร่วมโครงการสัมมนา “Mini_UKM ครั้งที่ 21”
SISA เข้าร่วมโครงการสัมมนา “Mini_UKM ครั้งที่ 21”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-06-09 12:09:16

SISA เข้าร่วมโครงการสัมมนา “Mini_UKM ครั้งที่ 21”

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. -1 มิ.ย. 2562 ผศ.ทวิพาสน์ พิชัยชาญณรงค์ อาจารย์ประจาสาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา “Mini_UKM ครั้งที่ 21” ณ ห้องประชุมช่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา