หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวอาจารย์ > SISA จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
SISA จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-06-25 18:49:10

SISA จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 19-20 มิ.ย. 2562 เวลา 8.30 -16.30 น. อาจารย์ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ นาทีมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก