หน้าหลัก > ข่าว > ความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร > SISA เปิดโครงการสามัคคีคือพลังด้วย Social Media
SISA เปิดโครงการสามัคคีคือพลังด้วย Social Media

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-03-13 11:29:05

SISA เปิดโครงการสามัคคีคือพลังด้วย Social Media

           เมื่อวันที่ 2-4 มกราคม 2562 อาจารย์สุธิดา สิงหราช อาจารย์ประจาสาขาวิชาศิลปะการแสดงประยุกต์ และเป็นหัวหน้าโครงการสามัคคีคือพลังด้วย Social Media ได้เปิดโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 โดยมีคณาจารย์ และนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจานวนมาก ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)#SISA #SSRU #TCAS62 #Portfolio #Dek62 #TCAS #เรียนภาพยนตร์ #เรียนวิทยาลัยการภาพยนตร์ #เรียนแอนิเมชั่น #เรียนออกแบบดิจิทัล #เรียนการตลาดดิจิทัล #เรียนอินเตอร์ #เรียนกลางทุ่ง#กลางทุ่งอินเตอร์ #เรียนสวนนัน #เด็กสวนนัน #ประกาศผลการรับสมัคร #ประกาศรายชื่อ #สมัครเรียน