หน้าหลัก > ข่าว > ความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร > SISA แสดงละครเวทีสามัคคีคือพลังด้วย Social Media
SISA แสดงละครเวทีสามัคคีคือพลังด้วย Social Media

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-03-13 11:28:59

SISA แสดงละครเวทีสามัคคีคือพลังด้วย Social Media

           เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมโครงการสามัคคีคือพลังด้วย Social Media ได้นาความรู้ทางด้านการแสดง มาจัดทาเป็นละครเวทีสามัคคีคือพลังด้วย Social Media เพื่อแสดงในงานปีใหม่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ และ ดร.สุริยา ชิณณะพงศ์ ผู้อานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบ) ร่วมชมการแสดงในครั้งนี้ด้วย

#SISA #SSRU #TCAS62 #Portfolio #Dek62 #TCAS #เรียนภาพยนตร์ #เรียนวิทยาลัยการภาพยนตร์ #เรียนแอนิเมชั่น #เรียนออกแบบดิจิทัล #เรียนการตลาดดิจิทัล #เรียนอินเตอร์ #เรียนกลางทุ่ง#กลางทุ่งอินเตอร์ #เรียนสวนนัน #เด็กสวนนัน #ประกาศผลการรับสมัคร #ประกาศรายชื่อ #สมัครเรียน #สามัคคีคือพลังด้วยSocialMedia #โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย