หน้าหลัก > ข่าว > ความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร > SISA ลงนามความร่วมมือร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตาบลศาลายา
SISA ลงนามความร่วมมือร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตาบลศาลายา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-01-07 15:41:35

SISA ลงนามความร่วมมือร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตาบลศาลายา

           เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 9.30 น. อาจารย์ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เป็นตัวแทนคณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ในพิธีลงนามความร่วมมือ เพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตาบลศาลายา โดยมี นายอานวย เหมือนวงศ์ธรรม นายกองค์กรบริหารส่วนตาบลศาลายาเป็นประธานในการลงนาม ณ องค์การบริหารส่วนตาบลศาลายา


#SISA #SSRU #TCAS62 #Portfolio #Dek62 #TCAS #Quota #โควต้า #รอบโควต้า #เรียนภาพยนตร์ #เรียนวิทยาลัยการภาพยนตร์ #เรียนแอนิเมชั่น #เรียนออกแบบดิจิทัล #เรียนการตลาดดิจิทัล #เรียนอินเตอร์ #เรียนกลางทุ่ง #กลางทุ่งอินเตอร์ #เรียนสวนนัน #เด็กสวนนัน #ลงนามความร่วมมือ #องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา