หน้าหลัก > ข่าว > ความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร > SISA เปิดโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
SISA เปิดโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-01-07 15:46:49

SISA เปิดโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

           เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. อาจารย์ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และเปิดโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาการสร้างภาพยนตร์ฯ ได้จัดพิธีการเปิดโครงการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายอานวย เหมือนวงศ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศาลายา เป็นประธานในการเปิดโครงการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน แก้ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน ในหมู่ 1 ตาบลศาลายา อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


#SISA #SSRU #TCAS62 #Portfolio #Dek62 #TCAS #Quota #โควต้า #รอบโควต้า #เรียนภาพยนตร์ #เรียนวิทยาลัยการภาพยนตร์ #เรียนแอนิเมชั่น #เรียนออกแบบดิจิทัล #เรียนการตลาดดิจิทัล #เรียนอินเตอร์ #เรียนกลางทุ่ง #กลางทุ่งอินเตอร์ #เรียนสวนนัน #เด็กสวนนัน #ลงนามความร่วมมือ #องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา #ยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น