หน้าหลัก > ข่าว > ความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร > SISA พานักศึกษา ปู๊น ปู๊น!! สู่มหาวิทยาลัยอูตารามาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย
SISA พานักศึกษา ปู๊น ปู๊น!! สู่มหาวิทยาลัยอูตารามาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-05-24 11:08:59

SISA พานักศึกษา ปู๊น ปู๊น!! สู่มหาวิทยาลัยอูตารามาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2562 เวลา 16.00 น. ผศ.ทวิพาสน์ พิชัยชาญณรงค์ อาจารย์ประจาสาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล เป็นผู้แทนคณบดี นาทีมนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เดินทางโดยรถไฟด่วนพิเศษทักษิณารัถย์ไปยังสถานีปาดังเบซาร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. – 2 พ.ค. 62 เพื่อนาเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ความร่วมทางวิชาการและแลกเปลี่ยนหลักสูตรระหว่างทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยอูตารามาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย#SISA #SSRU #TCAS62 #Portfolio #Quota #โควต้า #รอบ2 #Dek62 #TCAS#เรียนภาพยนตร์ #เรียนวิทยาลัยการภาพยนตร์ #เรียนแอนิเมชั่น #เรียนออกแบบดิจิทัล #เรียนการตลาดดิจิทัล #เรียนอินเตอร์ #เรียนกลางทุ่ง #กลางทุ่งอินเตอร์ #เรียนสวนนัน #เด็กสวนนัน #ประกาศผลการรับสมัคร #ประกาศรายชื่อ #สมัครเรียน#Portfolio1 #รอบโควต้า #รอบรับตรงร่วมกัน #รอบAdmissions #รอบรับตรงอิสระ#รอบรับตรง
#รับสมัครนักศึกษา