หน้าหลัก > ข่าว > ความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร > SISA ยกแหล่งเรียนรู้และผลิตภัณฑ์ จัดแสดงสินค้า ณ โรงแรมเวล จ.นครปฐม
SISA ยกแหล่งเรียนรู้และผลิตภัณฑ์ จัดแสดงสินค้า ณ โรงแรมเวล จ.นครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-06-09 12:20:34

SISA ยกแหล่งเรียนรู้และผลิตภัณฑ์ จัดแสดงสินค้า ณ โรงแรมเวล จ.นครปฐม

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2562 เวลา 9.00-16.00 น. วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ยกแหล่งเรียนรู้และผลิตภัณฑ์ของชุมชน ม.1 ศาลายา จ.นครปฐม มาจัดแสดงสินค้า และเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ในโครงการอบรมจิตอาสาพัฒนาสังคม โดยได้รับเกียรติจาก นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในงาน และเยี่ยมชมบูธแหล่งเรียนรู้ของวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ณ โรงแรมเวล จ.นครปฐม