หน้าหลัก > ข่าว > ความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร > SISA ประชาสัมพันธ์เชิงรุกพาถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ลงสื่อออนไลน์ จ.เลย #Day 2
SISA ประชาสัมพันธ์เชิงรุกพาถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ลงสื่อออนไลน์ จ.เลย #Day 2

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-03-13 11:26:21

SISA ประชาสัมพันธ์เชิงรุกพาถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ลงสื่อออนไลน์ จ.เลย #Day 2

           วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์และการประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์" ระหว่างวันที่ 17-18 ม.ค. 62 โดยในวันที่ 2 ของการอบรม ผู้เข้าอบรมลงพื้นที่ปฏิบัติจริงเก็บภาพบรรยากาศรอบๆ ภูเรือคีรี รีสอร์ท เพื่อถ่ายวีดิโอ ตัดต่อวีดิโอ และนาเสนอผลงาน ช่วงบ่ายเรียนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ พร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าอบรม ณ ภูเรือคีรี รีสอร์ท จ.เลย

#SISA #SSRU #TCAS62 #Portfolio #Quota #โควต้า #รอบ2#Dek62 #TCAS #เรียนภาพยนตร์ #เรียนวิทยาลัยการภาพยนตร์#เรียนแอนิเมชั่น #เรียนออกแบบดิจิทัล #เรียนการตลาดดิจิทัล #เรียนอินเตอร์ #เรียนกลางทุ่ง #กลางทุ่งอินเตอร์ #เรียนสวนนัน #เด็กสวนนัน#ประกาศผลการรับสมัคร #ประกาศรายชื่อ #สมัครเรียน #Portfolio1#รอบโควต้า
#รับสมัครนักศึกษา #โครงการเทคนิคการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์และการประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ #ภูเรือคีรีรีสอร์ท #เลย