หน้าหลัก > ข่าว > ความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร > SISA ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี
SISA ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-03-13 11:20:55

SISA ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 62 เวลา 13.30-16.30 น. อาจารย์พิสณฑ์ สุวรรณภักดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ต้อนรับ นายวรากุล หงส์เทียบ ผู้อานวยการรรงเรียนรพธาวัฒนาเสนี คณาจารย์และนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาดูงาน เรียนรู้และศึกษาสื่ออุปกรณ์ต่างๆ ของวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ณ ห้องสตูดิรอ 2 ชั้น 1 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่

#SISA62 #SISA #SSRU #TCAS62 #Portfolio #Quota #โควต้า#รอบ2 #Dek62 #TCAS #เรียนภาพยนตร์ #เรียนวิทยาลัยการภาพยนตร์#เรียนแอนิเมชั่น #เรียนออกแบบดิจิทัล #เรียนการตลาดดิจิทัล #เรียนอินเตอร์ #เรียนกลางทุ่ง #กลางทุ่งอินเตอร์ #เรียนสวนนัน #เด็กสวนนัน#ประกาศผลการรับสมัคร #ประกาศรายชื่อ #สมัครเรียน #Portfolio1 #รอบโควต้า
#รับสมัครนักศึกษา #เด็กภาพยนตร์ #เด็กทำหนัง #โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี#ราชบุรี