หน้าหลัก > ข่าว > ความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร > Performing ก็ดี Film ก็โดน Marketing ก็ได้ Design ก็มา!!
Performing ก็ดี Film ก็โดน Marketing ก็ได้ Design ก็มา!!

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-09-12 18:45:07

Performing ก็ดี Film ก็โดน Marketing ก็ได้ Design ก็มา!! พบกันในงาน "เปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ" วันที่ 21 ส.ค. 62 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

#SISA #SSRU #openhouse #เด็กสวนนัน #สวนสุนันทา #กลางทุ่งอินเตอร์