หน้าหลัก > ข่าว > ความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร > SISA เปิดแหล่งเรียนรู้ต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
SISA เปิดแหล่งเรียนรู้ต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-05-14 10:40:36

SISA เปิดแหล่งเรียนรู้ต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2562 เวลา 11.00-13.00 น. แหล่งเรียนรู้วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พานักศึกษาภาคพิเศษเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ พร้อมกับร่วมพิธีรดนาขอพรจากผู้อาวุโสชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ และรับประทานอาหารร่วมกัน ณ แหล่งเรียนรู้วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ม.1 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม#SISA #SSRU #TCAS62 #Portfolio #Quota #โควต้า #รอบ2 #Dek62#TCAS #เรียนภาพยนตร์ #เรียนวิทยาลัยการภาพยนตร์ #เรียนแอนิเมชั่น #เรียนออกแบบดิจิทัล #เรียนการตลาดดิจิทัล #เรียนอินเตอร์ #เรียนกลางทุ่ง #กลางทุ่งอินเตอร์ #เรียนสวนนัน #เด็กสวนนัน #ประกาศผลการรับสมัคร #ประกาศรายชื่อ#สมัครเรียน #Portfolio1 #รอบโควต้า #รอบรับตรงร่วมกัน #รอบAdmissions#รอบรับตรงอิสระ #รอบรับตรง
#รับสมัครนักศึกษา