หน้าหลัก > ข่าว > ความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร > SISA แลกเปลี่ยนนศ.กับ UUM (Universiti Utara Malaysia) หลักสูตร 2+2
SISA แลกเปลี่ยนนศ.กับ UUM (Universiti Utara Malaysia) หลักสูตร 2+2

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-06-25 19:07:34

SISA แลกเปลี่ยนนศ.กับ UUM (Universiti Utara Malaysia) หลักสูตร 2+2

เมื่อวันที่ 9-19 มิ.ย. 2562 อาจารย์ศิริเดช ศิริสมบูรณ์ หัวหน้าสาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ นำทีมนักศึกษาจานวน 6 คนเดินทางไปร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา Universiti Utara Malaysia โดยมีรายชื่อดังนี้ 1. นางสาวศิวพร แว่นแก้ว 2.นางสาวพันธ์วิรา พัดทะอาพัน 3.นายกิตตน์ จิตนภากาญจน์ 4.นายกรวิชญ์ ทอปันกา 5.นางสาว Wai Guannan และ 6.นางสาว Yang Xia เพื่อร่วมประชุมแลกเปลี่ยนการจัดหลักสูตร 2+2 และแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯกับ Universiti Utara Malaysia ณ Universiti Utara Malaysia พร้อมเที่ยวชมวัฒนธรรมต่างๆ ของประเทศมาเลเซีย