หน้าหลัก > ข่าว > ความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร > SISA จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนานักจัดการการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน” รุ่นที่ 2 (วันที่ 1)
SISA จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนานักจัดการการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน” รุ่นที่ 2 (วันที่ 1)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-06-30 18:31:58

SISA จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนานักจัดการการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน” รุ่นที่ 2 (วันที่ 1)

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 8.30-16.30 น. วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนานักจัดการการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน” รุ่นที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ เป็นวิทยากรในการบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนานักบริหารจัดการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และการพัฒนาแหล่งเที่ยวในชุมชน ณ ห้องมินิเธียร์เตอร์ 1 ชั้น 2 วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ