หน้าหลัก > ข่าว > ความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร > การฝึกอบรมการตลาดแบบบอกต่อสำหรับฝ่ายพัฒนาชุมชนรุ่นที่ 2
การฝึกอบรมการตลาดแบบบอกต่อสำหรับฝ่ายพัฒนาชุมชนรุ่นที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-04-29 11:19:05

การฝึกอบรมการตลาดแบบบอกต่อสำหรับฝ่ายพัฒนาชุมชนรุ่นที่ 2 สิ้นสุดลงแล้ว SISA ได้รับการชื่นชมจากผู้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในการฝึกที่ดีที่สุดในรอบหลายปี !!!