หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA จัดกิจกรรม Roadshow โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม EP.2
SISA จัดกิจกรรม Roadshow โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม EP.2

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2018-12-01 20:47:05

SISA จัดกิจกรรม Roadshow โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม EP.2           เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 61 เวลา 8.30 น. อาจารย์ศิริเดช ศิริสมบูรณ์ หัวหน้าสาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ นาทีมนักศึกษา จัดกิจกรรม Roadshow ในงานตลาดนัดวิชาการ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (แผนกสามัญชาย) สามพราน นครปฐม ระหว่างวันที่ 29-30 พ.ย. 61 โดยมีอาจารย์ และนักเรียนให้ความสนใจทากิจกรรมที่บูธเป็นอย่างมาก ณ หอประชุมโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์