หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA ศึกษาดูงาน Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น
SISA ศึกษาดูงาน Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2018-12-20 14:55:57

SISA ศึกษาดูงาน Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น

           เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ได้เดินทางเข้าร่วมประชุม ศึกษาดูงาน และเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต ณ Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น.


#SISA#SSRU#TCAS62#Portfolio#Dek62#TCAS#เรียนภาพยนตร์#เรียนวิทยาลัยการภาพยนตร์#เรียนแอนิเมชั่น#เรียนออกแบบดิจิทัล#เรียนการตลาดดิจิทัล#เรียนอินเตอร์#เรียนกลางทุ่ง#กลางทุ่งอินเตอร์#เรียนสวนนัน#เด็กสวนนัน#ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น#CenterforSoutheastAsianStudies#KyotoUniversity#Japan