หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA จัดกิจกรรม Roadshow โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม
SISA จัดกิจกรรม Roadshow โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2018-12-01 20:45:26


SISA จัดกิจกรรม Roadshow โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม           เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 61 เวลา 8.30 น. อาจารย์สุธิดา สิงหราช อาจารย์ประจาสาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ นาทีมนักศึกษา แขนงวิชาศิลปะการแสดงประยุกต์ จัดกิจกรรม Roadshow ในงานตลาดนัดวิชาการ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (แผนกสามัญชาย) สามพราน นครปฐม ระหว่างวันที่ 29-30 พ.ย. 61 โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวง ดร.อิทธิพล ศรีรัตนะ ผู้อานวยการโรงเรียน เยี่ยมชมพร้อมร่วมกิจกรรมที่บูธ และมีนักเรียนเข้าร่วมทากิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน ณ หอประชุมโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์