หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > ประกาศจาก กยศ. และ กรอ. ขอให้น้องๆทุกคนเข้าร่วมการประชุม และสามารถรับเอกสารเพื่อนำไปเปิดบัญชีธนาคารได้ในวันที่ 11 ต.ค. 61 เวลา 15.30 น. ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศจาก กยศ. และ กรอ. ขอให้น้องๆทุกคนเข้าร่วมการประชุม และสามารถรับเอกสารเพื่อนำไปเปิดบัญชีธนาคารได้ในวันที่ 11 ต.ค. 61 เวลา 15.30 น. ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2018-11-20 14:51:29