หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA ได้รับมอบช่อดอกไม้จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในงานฉายภาพยนตร์สั้นเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
SISA ได้รับมอบช่อดอกไม้จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในงานฉายภาพยนตร์สั้นเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2018-11-23 10:58:16

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 61 เวลา 19.00 น. อาจารย์พิสณฑ์ สุวรรณภักดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ได้รับช่อดอกไม้แสดงความยินดีจาก รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ได้รับหน้าที่ฉายภาพยนตร์สั้นงานเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ บริเวณลานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา