หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA จัดบูธรับสมัครนักศึกษาและฉายภาพยนตร์ในงาน Open House SSRU 2018 ระหว่างวันที่ 8-9 พ.ย. 61 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
SISA จัดบูธรับสมัครนักศึกษาและฉายภาพยนตร์ในงาน Open House SSRU 2018 ระหว่างวันที่ 8-9 พ.ย. 61 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2018-11-22 10:53:36

SISA จัดบูธรับสมัครนักศึกษาและฉายภาพยนตร์ในงาน Open House SSRU 2018

        เมื่อวันที่ 8-9 พ.ย. 61 เวลา 8.30-16.00 น. ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ร่วมงานจัดบูธรับสมัครนักศึกษาและร่วมชมการฉายภาพยนตร์เก่าในงาน Open House SSRU 2018 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายในงานมีนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และผู้ปกครองให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมที่บูธเป็นอย่างมาก