หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA จัดบูธเช่าชุดไทย-ถ่ายภาพย้อนยุค สมัยรัชกาลที่ ๕ ในงาน ๘๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 8-11 พ.ย. 61 ณ บริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพฯ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น ๑
SISA จัดบูธเช่าชุดไทย-ถ่ายภาพย้อนยุค สมัยรัชกาลที่ ๕ ในงาน ๘๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 8-11 พ.ย. 61 ณ บริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพฯ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น ๑

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2018-11-22 10:57:37

SISA จัดบูธเช่าชุดไทย-ถ่ายภาพย้อนยุค สมัยรัชกาลที่ ๕ ในงาน ๘๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เมื่อวันที่ ๘-๑๑ พ.ย. ๖๑ เวลา ๙.๐๐-๒๑.๐๐ น. วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เปิดบูธเช่าชุดไทย พร้อมถ่ายภาพย้อนยุคในสมัยรัชกาลที่ ๕ ในหัวข้อ “SMART View Profile Commemorative SSRU” โดยเป็นผลงานของนักศึกษาถ่ายภาพ ลูกค้าที่ใช้บริการถ่ายภาพ ๘๐ ปี ๘๐ บาท สามารถโหลดภาพได้จากเพจ Facebook SISA และได้ภาพสวยๆ จากกล้องโพลารอยด์ทันที ซึ่งมีผู้ที่สนใจใช้บริการถ่ายภาพที่บูธของวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ เป็นจานวนมาก ณ บริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพฯ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น ๑