หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวอาจารย์ > Presentation to Advisory Council of Virginia State University, U.S.A. SISA spearheads internationalization.
Presentation to Advisory Council of Virginia State University, U.S.A. SISA spearheads internationalization.

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2018-02-26 15:48:36



SISA เข้าศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
SISA visited Virginia State University, 
United States.

    เมื่อวันที่ 3-18 ต.ค. 60 ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ ได้รับหนังสือเชิญจาก Virginia State University ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อดำเนินการประชุม จัดกิจกรรมและแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ รวมทั้งการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติให้เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา นอกจากนี้ยังไปเยี่ยมชมห้องเรียนต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียอีกด้วย

     On October 8-13, Dr.Niracharapa Tongdhamachart ,Dean of Suan Sunandha International School of Art and her team had attended the meeting at Virginia State University , United States for activities organising, international students exchanging and international student admission planning. They also visited classrooms of the University of California.

แบบฟอร์มการรายงานข่าว25-10-60.pdf