หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการสร้างภาพยนตร์ ร่วมนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการสร้างภาพยนตร์ ร่วมนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2018-04-08 15:29:26

วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการสร้างภาพยนตร์


    ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการสร้างภาพยนตร์ ร่วมนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1 : ศิลปกรรมศาสตร์กับสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย จำนวน 10 ผลงาน และได้รับรางวัลระดับดี จำนวน 1 ผลงาน วันที่ 28 มี.ค. 61 คณะศิปกรรมศาสตร์  ณ ห้องโถงชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กทม