หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวบุคลากร > SISA ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ 2/2561
SISA ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ 2/2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2018-02-25 13:02:12

     เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 61 เวลา 11.00 – 13.00 น. ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ 2/2561 เพื่อแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาที่ทำชื่อเสียงให้กับวิทยาลัย ติดตามรายงานการส่งมคอ.3 มคอ.5 และรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานต่างๆ ของวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสำนักงานวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ชั้น 3


แบบฟอร์มการรายงานข่าว14-2-61.pdf