หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA เปิดบ้านต้อนรับ นศ.คณะวิทยาการจัดการ ถ่ายทำวีดิโองานครบรอบ 80 ปี
SISA เปิดบ้านต้อนรับ นศ.คณะวิทยาการจัดการ ถ่ายทำวีดิโองานครบรอบ 80 ปี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2018-11-20 16:29:25

เมื่อวันที่ 17-18 ต.ค. ที่ผ่านมา เวลา 8.30-16.30 น. ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติคณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ การเรียนการสอน การสมัครเรียนต่างๆ กับนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ (วิทยุโทรทัศน์) คณะวิทยาการจัดการ เพื่อบันทึกถ่ายทำวีดิโอโปรโมทในงานครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ทั้งนี้ ยังสัมภาษณ์นักศึกษาจีน และนักศึกษาของวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ที่ได้รับรางวัลทำชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย และร่วมเดินทางไปฉายหนังที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย