หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวอาจารย์ > SISA คว้าคะแนนสูงสุดการทดสอบทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (SSRU-TEP)
SISA คว้าคะแนนสูงสุดการทดสอบทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (SSRU-TEP)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2018-11-21 14:15:51

           วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ลอนเซีย เมอร์ริส เบอร์รี่ และ อาจารย์ธีรพงศ์ เสรีสำราญ
อาจารย์ทั้ง 2 ท่านได้คะแนนสูงสุดในการทดสอบทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ (SSRU-TEP) ติดอับดับ Top 10 ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (สายวิชาการ)