หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวบุคลากร > SISA มอบของขวัญและสวัสดีปีใหม่ ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
SISA มอบของขวัญและสวัสดีปีใหม่ ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2018-12-25 11:42:04

SISA มอบของขวัญและสวัสดีปีใหม่ ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

           เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. คุณกัลยากร ทองมาก รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เป็นตัวแทนคณบดี มอบของขวัญและสวัสดีปีใหม่ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2019 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา


#SISA#SSRU#TCAS62#Portfolio#Dek62#TCAS#เรียนภาพยนตร์#เรียนวิทยาลัยการภาพยนตร์#เรียนแอนิเมชั่น#เรียนออกแบบดิจิทัล#เรียนการตลาดดิจิทัล#เรียนอินเตอร์#เรียนกลางทุ่ง#กลางทุ่งอินเตอร์#เรียนสวนนัน#เด็กสวนนัน#สวัสดีปีใหม่62#สวัสดีปีใหม่2019