หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวบุคลากร > SISA เข้าร่วมประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562
SISA เข้าร่วมประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-03-13 11:28:11

SISA เข้าร่วมประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562

           เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เข้าร่วมประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยเพื่อมอบนโยบายและแผนงานที่สาคัญ ประจาปีงบประมาณ 2562 สายสนับสนุนวิชาการ เวลา 8.30-12.00 น. และสายวิชาการ เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ 1-212 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

#SISA #SSRU #TCAS62 #Portfolio #Dek62 #TCAS #เรียนภาพยนตร์ #เรียนวิทยาลัยการภาพยนตร์ #เรียนแอนิเมชั่น #เรียนออกแบบดิจิทัล #เรียนการตลาดดิจิทัล #เรียนอินเตอร์ #เรียนกลางทุ่ง#กลางทุ่งอินเตอร์ #เรียนสวนนัน #เด็กสวนนัน #ประกาศผลการรับสมัคร #ประกาศรายชื่อ #สมัครเรียน #Portfolio1