หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > SISA สัมภาษณ์นักศึกษารอบ Admissions (รอบที่ 4)
SISA สัมภาษณ์นักศึกษารอบ Admissions (รอบที่ 4)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-06-05 22:49:08

SISA สัมภาษณ์นักศึกษารอบ Admissions (รอบที่ 4)

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2562 เวลา 9.00-12.00 น. อาจารย์ธีรพงศ์ เสรีสาราญ หัวหน้าสาขาการสร้างภาพยนตร์ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ สัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ Admissions (รอบที่ 4) ณ ห้อง Photography ชั้น 1 วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ