หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > SISA ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาศิลปะภาพยนตร์ และสาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562
SISA ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาศิลปะภาพยนตร์ และสาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-05-21 14:43:16

SISA ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาศิลปะภาพยนตร์ และสาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562 และชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าในวันที่ 28 พ.ค. 62 เวลา 9.00-15.00 น. ณ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ตามประกาศดังนี้