หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > SISA รายงานตัวนักศึกษา รอบ Admissions และรอบรับตรงอิสระ(เพิ่มเติม)
SISA รายงานตัวนักศึกษา รอบ Admissions และรอบรับตรงอิสระ(เพิ่มเติม)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-07-03 19:04:07

SISA รายงานตัวนักศึกษา รอบ Admissions และรอบรับตรงอิสระ(เพิ่มเติม)

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2562 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ในรอบ Admissions (รอบที่ 4) และรอบรับตรงอิสระ (รอบที่ 5) รายงานตัวพร้อมชาระค่าแรกเข้า และค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร ชั้น 2