หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > SISA ปรับพื้นฐาน Dek’62 “การปรับตัวสู่รั้วมหาวิทยาลัย”
SISA ปรับพื้นฐาน Dek’62 “การปรับตัวสู่รั้วมหาวิทยาลัย”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-07-03 19:15:40

SISA ปรับพื้นฐาน Dek’62 “การปรับตัวสู่รั้วมหาวิทยาลัย”

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2562 เวลา 13.00-16.00 น. อาจารย์สุธิดา สิงหราช อาจารย์ประจาสาขาศิลปะภาพยนตร์ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562 พร้อมเรียนปรับพื้นฐานวันแรก ในหัวข้อ “การปรับตัวสู่รั้วมหาวิทยาลัย” เพื่อแนะนาการเรียนการสอน การปฏิบัติตัวในมหาวิทยาลัย การใช้ชีวิตต่างๆ และทากิจกรรมร่วมกันกับรุ่นพี่ชั้นปี 2 เพื่อสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง ณ ห้องมินิเธียร์เตอร์ 1 ชั้น 2