หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > SISA เชิญผู้กากับใหญ่เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2561”
SISA เชิญผู้กากับใหญ่เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2561”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-03-13 11:27:33

SISA เชิญผู้กากับใหญ่เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
“โครงการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2561”

           เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ “จัดโครงการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ สหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2561” โดยได้รับเกียรติจาก คุณกรภัทร ทั่งศรี ,คุณบุรินทร์ ชนะพงศ์อนันต์ และคุณชนันท์ธนัท ด่านกระโทก ทีมผู้กากับภาพยนตร์ พร้อมด้วยคุณ อนิรุทธ เตชปุถมะ, คุณณธเดช สุนทรักษ์ ทีมบริษัท North Star Studio มาเป็นวิทยากรในการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาของวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีประสบการณ์ความรู้นาไปประยุกต์และปรับใช้ทางานจริงในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษาต่อไป

#SISA #SSRU #TCAS62 #Portfolio #Quota #โควต้า #รอบ2 #Dek62#TCAS #เรียนภาพยนตร์ #เรียนวิทยาลัยการภาพยนตร์ #เรียนแอนิเมชั่น#เรียนออกแบบดิจิทัล #เรียนการตลาดดิจิทัล #เรียนอินเตอร์ #เรียนกลางทุ่ง #กลางทุ่งอินเตอร์ #เรียนสวนนัน #เด็กสวนนัน #ประกาศผลการรับสมัคร#ประกาศรายชื่อ #สมัครเรียน #Portfolio1 #รอบโควต้า
#รับสมัครนักศึกษา #โครงการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ#สหกิจศึกษา