หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > SISA จัดกิจกรรมการแสดง “SISA Cover Dance Show 2019”
SISA จัดกิจกรรมการแสดง “SISA Cover Dance Show 2019”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-06-13 20:36:14

SISA จัดกิจกรรมการแสดง “SISA Cover Dance Show 2019”

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2562 เวลา 13.00-16.00 น. วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เข้าร่วมจัดการกิจกรรมการแสดง “SISA Cover Dance Show 2019” โดย นางสาวพรรณวิภา พณิชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล แขนงวิชาการออกแบบดิจิทัล เพื่อสร้างความบันเทิง และความสนุกสนานในงานโครงการ Job Fair 2019 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1