หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > SISA เปิดสตูดิโอสัมภาษณ์นักศึกษารอบรับตรงร่วมกัน (รอบที่ 3)
SISA เปิดสตูดิโอสัมภาษณ์นักศึกษารอบรับตรงร่วมกัน (รอบที่ 3)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-05-15 15:18:20

SISA เปิดสตูดิโอสัมภาษณ์นักศึกษารอบรับตรงร่วมกัน (รอบที่ 3)

     เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2562 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เปิดสตูดิโอเพื่อสัมภาษณ์นักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบรับตรงร่วมกัน (รอบที่ 3) และรอบรับตรงของวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ โดยมี อาจารย์ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และอาจารย์เอกพจน์ ธนะสิริ อาจารย์ประจาสาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล เป็นกรรมการในการสัมภาษณ์ พร้อมทั้งนักศึกษารุ่นพี่ชั้นปีที่ 2 จัดสตูดิโอสอนการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการเรียนให้กับนักเรียนและผู้ปกครองได้เข้าเยี่ยมชม ณ ห้องสตูดิโอ 1 และ 2 ชั้น 1 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่