หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > SISA ร่วมฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2562
SISA ร่วมฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-06-25 18:07:31

SISA ร่วมฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2562 เวลา 6.30 น. วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตของวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ร่วมฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีพุทธศักราช 2562 ได้แก่ นายภากร ทองเปล่งศรี และนายธนาศักดิ์ แช่มช้อย นักศึกษาสาขาการสร้างภาพยนตร์ โดยมีอาจารย์ต้นฝน ทรัพย์ นิรันดร์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ อาจารย์พิสณฑ์ สุวรรณภักดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ธีรพงศ์ เสรีสาราญ หัวหน้าสาขาศิลปะภาพยนตร์และนักศึกษาสาขาการสร้างภาพยนตร์มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา