หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > SISA ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1
SISA ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-06-26 18:58:59

SISA ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2562 เวลา 13.00 น. ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ คณบดีและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายภากร ทองเปล่งศรี บัณฑิตของวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ประจาปีพุทธศักราช 2562 ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ศิลปบัณฑิต การสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.91