หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > SISA ร่วมเดินขบวนพาเหรด “การแข่งขันกีฬาสวนสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 30”
SISA ร่วมเดินขบวนพาเหรด “การแข่งขันกีฬาสวนสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 30”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-05-14 11:00:54

SISA ร่วมเดินขบวนพาเหรด “การแข่งขันกีฬาสวนสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 30”

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2562 เวลา 8.00-16.30 น. นักศึกษาวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ร่วมเดินขบวนพาเหรดและกองเชียลีดเดอร์ ในงานการแข่งขันสวนสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 30 ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง กรุงเทพมหานคร