ประกาศรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2564


มาแล้วๆๆๆปฏิทินรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

http://admission.ssru.ac.th/index.php?m=calendar

https://ssru.ac.th

https://sisa.ssru.ac.th

--สอบถามเพิ่มเติมโทร. 034-964918-- หรือ 083-6444511 คุณกัลยากร--

วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา